ثمر بخشی اجتماعی

پرچ ساز به همراه رشد وتوسعه مستمر و تامین نیاز مشتریان خود، پرداختن به موضوع های اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه موضوع های زیست محیطی و اشاعه فرهنگ حفظ و نگهداری آنها را بعنوان یک مسیولیت اجتماعی برخود دانسته ودرطی چند سال فعالعیت تولیدی و صنعتی خود به آنها پرداخته است.
این مجموعه نگاهی به فلسفه وجودی پرچ ساز با درک و پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی می باشد که شامل تصاویری از تقویم هایی با موضوع های مختلفی چون نقاشی و آثارهنرمندان معروف دنیا، مجموعه تهران قدیم، ورزش، سنت های ایرانی، شاهنامه، صلح و دوستی، اکوسیستم، حقوق کودکان، کاریکاتور، محیط زیست، آلودگی هوا، گرمایش زمین، تالاب ها، مسیولیت شهروندی، خاک، غذا و … است .

درفلسفه وجودی پرچ ساز به کسب و کار و افزایش تولید ، ایجاد ارزش افزوده اهمیت بسیای داده شده است. اما توجه به مسئولیت های اجتماعی و پرداخت به دیگر ابعاد آن از دیگر اهداف مهم پرچ ساز بوده است.
دراین مجموعه که شامل تقویم های دو دهه اخیر پرچ سازاست با درک و پذیرفتن این هدف مهم در قالب یک کار فرهنگی به موضوع های مختلفی چون نقاشی و آثارهنرمندان معروف دنیا، مجموعه تهران قدیم، ورزش، سنت های ایرانی، شاهنامه، صلح و دوستی، اکوسیستم، حقوق کودکان، کاریکاتور، محیط زیست، آلودگی هوا، گرمایش زمین، تالاب ها، مسیولیت شهروندی، خاک، غذا و … پرداخته شده است.

تقویم سال 1381

تقویم سال 1382

تقویم سال 1383

تقویم سال 1384

تقویم سال 1385

تقویم سال 1386

تقویم سال 1387

تقویم سال 1388

تقویم سال 1389

تقویم سال 1390

تقویم سال 1391

تقویم سال 1392

تقویم سال 1393

تقویم سال 1394

تقویم سال 1395

تقویم سال 1396

تقویم سال 1397

تقویم سال 1398

تقویم سال 1399

تقویم سال 1400

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *