صفحه اصلی/محصولات/پرچ/پرچ نيمه پر سرخزينه تخت (DIN-۶۷۹۲)
Loading the player ...
تعداد رای ها:

پرچ نيمه پر سرخزينه تخت (DIN-۶۷۹۲)

پـرچ نیمـه پر سرخـزينـه تخـت پـرچ ســاز بر اســاس (۶۷۹۲-DIN ) تولید مي شود . اين پرچھـا با قطرھاي اسمـي ۱۰,۸,۶,۵,۴,۳ ,۵/۲میلیمتـر مي باشد كه مشخصـات آنھا چنین است.یادآوری
ضخامت کار مشخص شده د رجدول بالا برای راھنمائی است، لذا توصیه می شود قبل از پرچ کاری مخصوصا" د رمواردیکه روش ھای خودکار بکار گرفته می شود" آنھا را آزمایش نمائید.
 جنس پرچ : رقم آخر شماره كالا كه معرف جنس پرچ است، متغیر بوده و به شرح جدول زير مي باشد .

●يادآوري
 در صورتي كه طول پرچ مورد نظر ، خارج از اندازه ھاي جداول فوق باشد مي توان با قسمت فروش پرچ ساز تماس گرفت و در صورت امكان ساخت بر اساس سفارش شما اقدام به تولید نمود .

■بسته بندي پرچھا در قوطي ھاي مقوائي و يا پلاستیكي استاندارد پرچ ساز بسته بندي مي شود و برچسب روي قوطي ھا شماره كالا ، جنس و تعداد آنھا را مشخص مي نمايد . ھر ۳ قوطي ھمراه يكديگر شرينگ مي گردد مگر آنكه با خريدار توافق ديگري شده باشد. 

■نحوه خريد اين پرچ ھا بر اساس سفارش تولید مي شود بنابراين بايد با پیش بیني زمان لازم اقدام به خريد كرد ولي چون در موقع سفارش چند درصد بیش از نیاز خريدار تولید و در انبار نگاھداري مي شود بنابراين براي مواقع اضطراري يا تقاضاھاي محدود مي توان با قسمت فروش پرچ ساز تماس گرفت و در صورت موجود بودن پرچ اقدام به خريد محدود و سريع نمود .


 کل بازدید کنندگان:  ۵۲۸۱۳۳ نفر
تعداد کاربران آنلاین:  ۸ نفر

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پرچ ساز می باشد
طراحی سایت از پارسیان مهر