صفحه اصلی/محصولات/ميخ پرچ/ميخ پرچ آلومينيومي(پرچ كور)
Loading the player ...
تعداد رای ها:

ميخ پرچ آلومينيومي(پرچ كور)

ميخ پرچ آلومينيومي (پرچ كور) پرچ ساز طبق استاندارد ملي ۳۴۱۰ به قطرهاي اسمي۳ ،۲/۳، ۴، ۵ ، ۶ و ۵/۶ ميليمتر توليد مي شود . جنس آن از آلياژ آلومينيوم و ميخ آن فولاد با پوشش گالوانيزه مي باشد .

مشخصات

ميخ پرچ هاي آلومينيومي پرچ ساز با توجه به كاربرد آنها و به لحاظ مقاومت (نوع آلياژ) و مشخصات فني به شرح زير است :

  • مقاومت

    ميخ پرچ آلومينيومي نرم با آلياژ Almg si ۰.۵ جهت اتصالاتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نياز به مقاومت كمتر دارند و در بسته بندي هاي آبي رنگ عرضه مي شود و داراي كد ۶۱۴ مي باشد. ميخ پرچ آلومينيومي محكم با آلياژ Almg۳ جهت اتصالاتي مورد استفاده قرار ميگيرد كه به مقاومت بالا نياز دارند و در بسته بندي هاي نارنجي رنگ عرضه مي شود و داراي كد۶۱۵ مي باشد .

  • مشخصات فني :
قطرپرچ D
طول پرچ L
قطر سرپرچ H
ضخامت سرپرچ E
ضخامت كار S
قطر سوراخ(مته) F

قطر اسمي

۳

قطرپرچ

۲/۹۰=D

قطر سوراخ(مته)

۳=F

قطر سرپرچ

۶=H

ضخامت سرپرچ 

۰/۹=E

طول پرچ
L

ضخامت كار
S

شماره كالا
آلياژAlmg si۰.۵
شماره كالا
آلياژAlmg۳

۶ ۱/۵-۳/۵ ۳۰۰۶-۶۱۴ ۳۰۰۶-۶۱۵
۸ ۳/۵-۵/۵  ۳۰۰۸-۶۱۴ ۳۰۰۸-۶۱۵
۱۰ ۵/۵-۷  ۳۰۱۰-۶۱۴ ۳۰۱۰-۶۱۵
۱۲ ۷-۹  ۳۰۱۲-۶۱۴ ۳۰۱۲-۶۱۵
۱۵ ۹-۱۲  ۳۰۱۵-۶۱۴ ۳۰۱۵-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
 ۴۸۰
۴۰۰
۹۰۰
۶۵۰


قطر اسمي

۳/۲

قطرپرچ

۲/۹۰=D

قطر سوراخ(مته)

۳=F

قطر سرپرچ

۶=H

ضخامت سرپرچ 

۰/۹=E
۶ ۳/۵-۱/۵ ۳۲۰۶-۶۱۴ ۳۲۰۶-۶۱۵
۸ ۵/۵-۳/۵  ۳۲۰۸-۶۱۴ ۳۲۰۸-۶۱۵
۱۰ ۷-۵/۵  ۳۲۱۰-۶۱۴ ۳۲۱۰-۶۱۵
۱۲ ۹-۷  ۳۲۱۲-۶۱۴ ۳۲۱۲-۶۱۵
۱۵ ۹-۱۲  ۳۲۱۵-۶۱۴ ۳۲۱۵-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
 ۵۰۰
۵۰۰
۹۰۰
۷۰۰

قطر اسمي

۴

قطرپرچ

۳/۹۰=D

قطر سوراخ(مته)

۴=F

قطر سرپرچ

۷/۵=H

ضخامت سرپرچ 

۱=E
۶ ۱/۵-۳ ۴۰۰۶-۶۱۴ ۴۰۰۶-۶۱۵
۸ ۳-۵  ۴۰۰۸-۶۱۴ ۴۰۰۸-۶۱۵
۱۰ ۵-۶/۵  ۴۰۱۰-۶۱۴ ۴۰۱۰-۶۱۵
۱۲ ۶/۵-۸/۵  ۴۰۱۲-۶۱۴ ۴۰۱۲-۶۱۵
۱۵ ۸/۵-۱۲ ۴۰۱۵-۶۱۴ ۴۰۱۵-۶۱۵
۱۸ ۱۲/۵-۱۴/۵ ۴۰۱۸-۶۱۴ ۴۰۱۸-۶۱۵
۲۱ ۱۵-۱۷ ۴۰۲۱-۶۱۴ ۴۰۲۱-۶۱۵
۲۵ ۱۷-۲۱ ۴۰۲۵-۶۱۴ ۴۰۲۵-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
۱۰۰۰
۷۰۰ 
۱۶۰۰
۱۱۰۰

قطر اسمي

۵

قطرپرچ

۴/۹۰=D

قطر سوراخ(مته)

۵=F

قطر سرپرچ

۹=H

ضخامت سرپرچ 

۱/۱=E
۶ ۱/۵-۳ ۵۰۰۶-۶۱۴ ۵۰۰۶-۶۱۵
۸ ۳-۴/۵ ۵۰۰۸-۶۱۴ ۵۰۰۸-۶۱۵
۱۰ ۴/۵-۶ ۵۰۱۰-۶۱۴ ۵۰۱۰-۶۱۵
۱۲ ۶-۸  ۵۰۱۲-۶۱۴ ۵۰۱۲-۶۱۵
۱۴ ۸-۱۰ ۵۰۱۴-۶۱۴ ۵۰۱۴-۶۱۵
۱۶ ۱۰-۱۲ ۵۰۱۶-۶۱۴ ۵۰۱۶-۶۱۵
۱۸ ۱۲-۱۴ ۵۰۱۸-۶۱۴ ۵۰۱۸-۶۱۵
۲۱ ۱۴-۱۶ ۵۰۲۱-۶۱۴ ۵۰۲۱-۶۱۵
۲۴ ۱۶-۲۰ ۵۰۲۴-۶۱۴ ۵۰۲۴-۶۱۵
۲۷ ۲۰-۲۳ ۵۰۲۷-۶۱۴ ۵۰۲۷-۶۱۵
۳۰ ۲۳-۲۵ ۵۰۳۰-۶۱۴ ۵۰۳۰-۶۱۵
۳۵ ۲۵-۳۰ ۵۰۳۵-۶۱۴ ۵۰۳۵-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
۱۵۰۰
۱۲۰۰ 
۱۸۰۰
۱۵۰۰

قطر اسمي

۶

قطرپرچ

۵/۸۲=D

قطر سوراخ(مته)

۶=F

قطر سرپرچ

۱۲=H

ضخامت سرپرچ 

۱/۵=E
۱۰ ۴-۶ ۶۰۱۰-۶۱۴ ۶۰۱۰-۶۱۵
۱۲ ۶-۸ ۶۰۱۲-۶۱۴ ۶۰۱۲-۶۱۵
۱۶ ۸-۱۰ ۶۰۱۶-۶۱۴ ۶۰۱۶-۶۱۵
۱۸ ۱۰-۱۲ ۶۰۱۸-۶۱۴ ۶۰۱۸-۶۱۵
۲۱ ۱۲-۱۵ ۶۰۲۱-۶۱۴ ۶۰۲۱-۶۱۵
۲۵ ۱۵-۱۹ ۶۰۲۵-۶۱۴ ۶۰۲۵-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۲۳۰۰
 

قطر اسمي

۶/۵

قطرپرچ

۶/۴=D

قطر سوراخ(مته)

۶/۵=F

قطر سرپرچ

۱۳=H

ضخامت سرپرچ 

۱/۸=E
۱۲ ۶/۵-۸/۵ ۶۵۱۲-۶۱۴ ۶۵۱۲-۶۱۵
۱۴ ۸/۵-۱۰/۵ ۶۵۱۴-۶۱۴ ۶۵۱۴-۶۱۵
۱۶ ۱۰/۵-۱۲/۵ ۶۵۱۶-۶۱۴ ۶۵۱۶-۶۱۵
حداقل مقاومت كششي (نيوتن)
حداقل  مقاومت برشي(نيوتن)
۲۸۰۰
۲۱۰۰
۳۲۰۰
۲۳۰۰

 کل بازدید کنندگان:  ۵۲۸۱۱۸ نفر
تعداد کاربران آنلاین:  ۹ نفر

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پرچ ساز می باشد
طراحی سایت از پارسیان مهر