پرچ


پرچ وسیله اي براي اتصال دائم دو یا چند قطعه است این روش اتصال سریع و کم هزینه می باشد. با استفاده از پرچ می توان قطعات مختلفی از جنس آلومینیوم، مس ، فولاد، چوب، چرم، پلاستیک و غیره را به هم متصل نمود.
از پرچ نه فقط به عنوان یک وسیله اتصال مکانیکی بلکه براي اتصال الکتریکی، محور، لولا، وسیله اي دکوراتیو و موارد دیگر می توان استفاده کرد.
مشخصات پرچ و پرچ خاص
پرچ ها علاوه برجنس برحسب نوع ساقه نیز طبقه بندي می شوند و به نام پرچ هاي توپر، نیمه پر و توخالی نامیده می شوند.

علاوه بر نوع ساقه پرچ، فرم سرپرچ نیز پرچ ها را از هم متمایز می کند مانند پرچ هاي سرعدسی، سرتخت، پرچ هاي سرعدسی تخت یا سرگرد و دیگر انواع مختلف و در نهایت همه انواع ذکرشده می تواند معمولی یا سرخزینه باشد.
این پرچ ها مطابق با استاندارد DIN یا طبق سفارش مشترى تولید مى شود.

برای انتخاب دقیق تر ابعاد پرچ به مطلب نکات پرچ کاری در پرچ مراجعه نمایید

رقم اخر شماره کالا جنس
4 آلومینیوم با آلیاژ 5050
5 آلومینیوم با آلیاژ 5052
7 برنج 3 CuZn
8 مس
9 فولاد

جنس پرچ
رقم آخر شماره کالا که معرف جنس پرچ است، متغیر بوده و به شرح جدول زیر می باشد.

نحوه سفارش
پرچ و پرچ خاص طبق سفارش با درنظر گرفتن نکات ذکر شده به همراه نقشه تایید شده توسط مشترى و ضریب مناسبى از تعداد تولید مى شود.

پرچ توپر (پرچ سرگرد)

پرچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ(DIN-661)

ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪﺳﻰ(DIN-662)

ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺪﺳﯽ ﺗﺨﺖ(DIN-6791)

ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ(DIN-6792)

ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺗﺨﺖ (DIN-7338 A)

ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺗﺨﺖ (DIN-7338 B)

ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ( 7855-BS)

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ