تماس با ما


شماره تماس دفترمرکزی : 88760430

شماره فکس: 88747706

شماره واتساپ : 09122157569

آدرس : تهران-خيابان مطهري-خيابان علي اکبري -خيابان صحاف زاده پلاک 62

ایمیل بخش فروش: parchsazco@yahoo.com

ايميل بخش تدارکات: Commercial@parchsaz.com

راهنمای مسیر کارخانه

-----------------------------------------------------------------------------------------

1--بعد از تابلو مجموعه خدماتی رفاهی منتظر قائم(سمت راست جاده) مسیر را ادامه می دهید.
2- پس از طی حدود دو کیلومتر به دو راهی (سمت راست گرمسار و مستقیم سمنان) می رسید مسیر مستقیم به سمت سمنان را انتخاب کنید.
3-پس از حدود 3 کیلومتر پمپ بنزین (سمت راست جاده) است .
4- پس از طی حدود 3 کیلومتر به میدان می رسید که بایستی مسیر مستقیم به سمت سمنان را انتخاب کنید .
5- پس از طی حدود 3 کیلومتر  به روستای ملیجان بالا در سمت چپ جاده می رسیم.
6- از داخل روستا در ادامه جاده آسفالت شده به سمت شمال تا جاده اصلی می رسیم.
7- از جاده اصلی به سمت چپ حدود 2 کیلومتر به طرف تهران برمی گردید .
8-فرعی سمت راست جهت شمال را انتخاب و پس از طی حدود 200 متر به کارخانه پرچ ساز در سمت چپ می رسید.

کارخانه

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ